CSDD naudas sodi un soda punkti

                                                              Sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē un pārkāpumu uzskaites punkti

                                                          Desmitā "a" nodaļa

                                              Administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē

149.3 pants. Velosipēdu un mopēdu vadītāju administratīvā atbildība ceļu satiksmē

149.4 pants. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

149.5 pants. Ceļu satiksmes regulēšanas noteikumu pārkāpšana

149.6 pants. Braukšanas sākšanas un braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšana 

149.7 pants. Transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana 

149.8 pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana 

149.9 pants. Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšana 

149.10 pants. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšana 

149.11 pants. Braukšanas kārtības krustojumos pārkāpšana 

149.12 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana dzīvojamā zonā 

149.13 pants. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana pie gājēju pārejas un pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļuapzīmētas pieturas

149.14 pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

149.15 pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē

149.16 pants. Transportlīdzekļu vadītāju pārkāpumi īpašos gadījumos

149.17 pants. Ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

149.18 pants. Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošanas noteikumu pārkāpšana .

149.19 pants. Transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu pārkāpšana

149.20 pants. Mācību braukšanas noteikumu pārkāpšana

149.21 pants. Velosipēdu un mopēdu vadītājiem noteikto papildu prasību pārkāpšana

149.22 pants. Pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem noteikto papildu prasību pārkāpšana

149.23 pants. Gājēju un pasažieru izdarītie pārkāpumi

149.24 pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

149.25 pants. Transportlīdzekļu reģistrācijas un numura zīmju lietošanas noteikumu pārkāpšana 

149.26 pants. Transportlīdzekļu pazīšanas zīmju, brīdināšanas ierīču un apzīmējumu lietošanas noteikumu pārkāpšana

149.27 pants. Priekšrocības ceļa zīmju prasību pārkāpšana

149.28 pants. Aizlieguma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

149.29 pants. Rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana

149.30 pants. Norādījuma ceļa zīmju prasību pārkāpšana 

149.31 pants. Ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana 

149.32 pants. Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

149.33 pants. Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

149.34 pants. Ar bīstamo kravu autopārvadājumiem saistīto noteikumu pārkāpšana

149.35 pants. Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

149.36 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem ....... 26

149.37 pants. Transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

149.38 pants. Transportlīdzekļu ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu un transportlīdzekļu vadītāju darba  

un atpūtas laika reģistrēšanas noteikumu pārkāpšana 

149.39 pants. Nesadarbošanās ar autotransporta kontroles institūcijām

Kriminālikums

149.3  pants. Velosipēdu un mopēdu vadītāju administratīvā atbildība ceļu satiksmē

Šajā nodaļā noteiktos administratīvos sodus nepiemēro velosipēda un mopēda vadītājam, izņemot gadījumus,  

kad attiecīgajā sankcijā velosipēda un mopēda vadītāja atbildība ir īpaši paredzēta.

149.4  pants. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē un pārkāpumu uzskaites punkti